Strona startowa

Drukuj

Alfabetyczna lista raportów w Symfonia Finanse i Księgowość

A

Aktualizuj raporty systemowe

Anonimizacja danych

Automatyczne przeksięgowania VAT

 

B

Bieżącej płynności (III stopnia)

Bilans – graficzny

Bilans – tekstowy

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia – graficzny

Bilans otwarcia – tekstowy

Bilans zamknięcia

D

Definicje dokumentów – graficzny

Definicje dokumentów – tekstowy

Definicje rejestrów – graficzny

Definicje rejestrów tekstowy

Definiowanie rap. grupowych

Dokument specjalny – bufor

Dokument specjalny – księgi

Dokumenty o innym okresie VAT

Dokumenty z cechą – graficzny

Dokumenty z cechą – tekstowy

E

Elementy słownika – graficzny

Elementy słownika – tekstowy

F

Faktura wewnętrzna WNT – bufor

Faktura wewnętrzna WNT – księgi

Faktura wewnętrzna VAT – bufor

Faktura wewnętrzna VAT – księgi

G

Gotówki (I stopnia)

Grupowy – Księgi

Grupowy – Spr. fin. i VAT

H

Historia zmian

I

Informacja podsumowująca VAT-UE

J

Jednolity plik kontrolny

K

Kapitałochłonności obrotu

Kartoteka kontr.incydentalnych – graficzny

Kartoteka kontr.incydentalnych – tekstowy

Kartoteka kontrahentów – graficzny

Kartoteka kontrahentów – tekst

Kartoteka pracowników – graf

Kartoteka pracowników –tekst

Kartoteka urzędów – graf.

Kartoteka urzędów – tekst

Katalogi programu

Komunikaty – graficzny

Komunikaty – tekstowy

Konta aktywne – graficzny

Konta aktywne – tekstowy

Konta aktywne ZOiS - graficzny

Konta aktywne ZOiS - graficzny (z excelem)

Kontrola biznesowa (buf.)

Kontrola biznesowa (ks.)

Kontrola rozrachunków na kontach

Kontrola płatności VAT

Kontrola sprzedaży

KR – Wydruk dziennika

KR – Kontrola rozrachunków

KR – Zapisy kont w okresach

KR – Zest. obrotów i sald

Krajowa inf. pods. VAT-27

Księgowania automatyczne– graficzny

Księgowania automatyczne – tekstowy

M

Monit bez odsetek

Monit ostat. bez odsetek

Monit ostat. z odsetkami

Monit z odsetkami

N

Naprawa obrotów kont

Napr. powiąz. z Repoz. (buf.)

Napr. powiąz. z Repoz. (ks.)

Naprawa NIPu kontrahenta z VIES

Nota odsetkowa

Nota odsetkowa zbiorcza

O

Obroty dla wzorca kont

Obroty kont w miesiącu

Obroty na kontach

Obroty konta

Obroty rozpoczęcia

Obroty rozpoczęcia – graficzny

Obroty rozpoczęcia – tekstowy

Obroty syntetyk w roku

Obroty walutowe kont

Odsetki od zobowiązań

P

Parametry deklaracji

Pieczątki dekret. (buf.)

Pieczątki dekret. (ks.)

Plan kont – graficzny

Plan kont – tekstowy

Pokrycia majątku kapitałem własnym

Pokrycia majątku obrotowego stałym

Pokrycia majątku trw.kap.stałym

Pokrycia majątku trw.kap.własnym

Pokrycia odsetek

Polecenie księgowania bufor

Polecenie księgowania księgi

Polecenie przelewu

Potwierdzenia sald – graficzny

Potwierdzenia sald – tekstowy

Procedura OSS

Proporcja VAT

Przeksięgowania kont

Przelew zbiorczy – graficzny

Przeszacowanie walut

R

Rachunek wyników – graficzny

Rachunek wyników – tekstowy

Rachunek zysków i strat

Rachunki bankowe – graficzny

Rachunki bankowe – tekstowy

Raport kasowy (bufor)

Raport kasowy (księgi)

Raport z maską kont

Rejestr eksportowy – graficzny

Rejestr eksportowy – tekstowy

Rejestr importowy – graficzny

Rejestr importowy – tekstowy

Rejestr importowy środków trwałych – graficzny

Rejestr importowy środków trwałych – tekstowy

Rejestr sprzedaży – graficzny

Rejestr sprzedaży – tekstowy

Rejestr sprzedaży z usługami

Rejestr zakupów – graficzny

Rejestr zakupów – tekstowy

Relacji należności do zobowiązań

Rentowności kapitału własnego

Rentowności sprzedaży netto

Rozliczenia masowe

Rozrachunki

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

S

Struktury aktywów

Struktury pasywów

Systemowy graficzny – bufor

Systemowy graficzny – księgi

Systemowy graficzny – obroty

Systemowy tekstowy – bufor

Systemowy tekstowy – księgi

Systemowy tekstowy – obroty

Szybki (II stopnia)

T

Test kodów polskich liter

Transakcje rozliczone - bufor

Transakcje rozliczone - księgi

U

Ulga na złe długi

Układ bilansu – graficzny

Układ bilansu – tekstowy

Układ RZiS – graficzny

Układ RZiS – tekstowy

Ujęcie dokumentu w rej. VAT

V

VAT niepodlegający odliczeniu w skali roku

W

Wezwanie do kompensaty

Wezw.do komp. wal. (PLN bufor)

Wezw.do komp. wal. (PLN księgi)

Wezw.do komp. wal. (ang. bufor)

Wezw.do komp. wal. (ang. księgi)

Wiekowanie rozrachunków

Wiekowanie transakcji

Wprowadzanie bilansu –graficzny

Wprowadzanie bilansu –tekstowy

Wprowadzanie OR –graficzny

Wprowadzanie OR –tekstowy

Wskaźniki

Wyciąg bankowy (bufor)

Wyciąg bankowy (księgi)

Wyciąg bankowy wal. (bufor)

Wyciąg bankowy wal. (księgi)

Wydruk bilansu

Wydruk dziennika – graficzny

Wydruk dziennika – tekstowy

Wydruk dziennika stary układ

Wydruk RZiS

Z

Zadłużenia długoterminowego

Zapisy konta – graficzny

Zapisy konta – tekstowy

Zapisy kont w okresach – graficzny

Zapisy kont w okresach –tekstowy

Zapisy na kontach

Zapisy na koncie

Zapisy poza kręgiem kosztów graficzny

Zapisy poza kręgiem kosztów tekstowy

Zapisy walutowe kont

Zapisy wg słownika

Zapisy z cechą – graficzny

Zapisy z cechą – tekstowy

Zapytania SQL (nowe)

Zestawienie cech dla dokumentów – graficzny

Zestawienie cech dla dokumentów – tekstowy

Zestawienie cech dla zapisów – graficzny

Zest. cech dla zapisów – tekstowy

Zest. dokum. zaksięgowanych

Zest. dokumentów w buforze

Zest. rachunków bankowych

Zestawienie kontrahentów incydentalnych

Zestawienie kontrahentów

Zestawienie kontrolne DK – graficzny

Zestawienie kontrolne DK tekstowy

Zestawienie pracowników

Zestawienie rejestrów VAT

Zestawienie urzędów

Zmiana okresu w rejestrze