Lista raportów > Księgowania automatyczne - graficzny

Drukuj

Księgowania automatyczne – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Dokumenty > Księgowania automatyczne > Drukuj [Ctrl+p] > Księgowania automatyczne graf.

 

Raport jest uruchamiany w oknie Automatyczne księgowania.

 

Funkcja

Raport zestawia listę automatycznych księgowań równoległych dla kont zespołu "4" na podstawie danych pobranych z okna automatycznych księgowań równoległych.