Lista raportów > Obroty konta

Drukuj

Obroty konta

Dostępna jest nowsza wersja raportu Obroty na kontach.

 

Raport można generować po wybraniu polecenia Obroty konta z listka zakładki Konta w oknie Raporty. Do okna prezentującego obroty kont można się też przełączyć z planu kont (przycisk Obroty).

 

W tym oknie możesz przeglądać lub drukować obroty wybranego pojedynczego konta.

 

Raport można wyeksportować do MS Excel.

 

Ustalanie numeru konta

 

Zestawianie obrotów konta

Wyliczenie obrotów i zaprezentowanie ich w oknie następuje po naciśnięciu klawisza Enter, kombinacji klawiszy (Ctrl + strzałka w dół) lub przycisku OK umieszczonego przy polu Konto. Do górnej części okna możesz powrócić wybierając kombinację klawiszy (Ctrl + strzałka w górę).

W oknie pojawiają się kolejno kwoty w układzie miesięcznym i w rozbiciu na strony Wn i Ma.

W kolumnach Narastająco pojawią się kwoty liczone narastająco od początku roku, również w rozbiciu na strony.

 

Przyciski poleceń

W dolnej części okna znajdują się przyciski poleceń:

Dokument – nieaktywny

Zapisy – przełącza akcję do okna Zapisy na koncie umożliwiającego przeglądanie zapisów konta.

Cechy – nieaktywny

Konto – umożliwia przełączanie do okna Plan kont, w którym można zmienić numer konta.

Okres – nieaktywny

Zamknij – zamyka akcję związaną z oknem.

 

Zobacz także:

Przeglądanie zestawionego raportu