Firma

Firma

Informacje podstawowe

Przygotowanie do pracy

Data wystawiania dokumentów

Ewidencja danych księgowych

Deklaracje

Bilans

Rozrachunki

Przelewy

Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy

Ustawienia - Parametry stałe

 

Administacja

Administracja

Zmiany w wersjach

Kreator dodawania firmy

Użytkownicy

Zestawy praw dla użytkownika

Licencje

Ustawienia - Parametry stałe

Konfiguracja komunikacji sieciowej

Ustawienia kopii bezpieczeństwa

 

Pracownicy

Pracownicy

Informacje podstawowe

 

Zaawansowane

Zaawansowane

Kartoteki

Import danych

 

Artykuly

Jak to zrobić?

Jak to zrobić?

Raporty

Klawisze skrótów