Lista raportów > Historia zmian

Drukuj

Historia zmian

Okno otwiera się po wybraniu Raporty (Ctrl+2) > Historia zmian.

 

img_fk_107

 

Okno prezentuje listę wykonanych przez użytkowników czynności. Ewidencjonowane są zmiany dokumentów oraz ważnych elementów z punktu widzenia pracy z programem, wpływających na wyniki prezentowane przez system. Dodatkowo dla celów zgodności z przepisami (ustawa o ochronie danych osobowych) ewidencjonowane są wszelkie dostępy, zmiany i pobieranie danych z kartoteki pracowników.

 

Historia zmian nie rejestruje modyfikacji wykonywanych w dekretacji dokumentu.

 

Podwójne kliknięcie na wybranej pozycji listy otwiera okno elementu (dokumentu lub kontrahenta), dla którego zarejestrowana została zmiana.

 

Przyciski

Eksport – zapisuje do pliku XLS i otwiera wybrane pozycje listy w arkuszu MS Excel.

Wydruk – zapisuje wybrane pozycje listy do pliku PDF.

Odśwież – wczytuje ponownie wyświetlane dane.

 

Filtry

Z prawej strony znajduje się panel wyboru filtrów z predefiniowanymi podstawowymi filtrami. Wybierz filtr aby go zastosować.

 

img_fk_110

 

Użytkownik może dodawać i modyfikować własne filtry za pomocą przycisków na górnym pasku panelu filtrów.

 

Więcej informacji - filtry >>

 

Kolumny i dane

Nazwa kolumny

Opis

Identyfikator

Unikalny numer identyfikacyjny wpisu w historii.

Data wpisu

Data rejestracji operacji.

Użytkownik

Nazwa konta użytkownika wykonującego operację.

Rok

Rok obrachunkowy operacji.

Kategoria

Rodzaj operacji:

Dokument

Pracownik

Kontrahent

Typ operacji

Rodzaj czynności: utworzenie, modyfikacja, usunięcie.

Nazwa

Doprecyzowanie nazwy kategorii rejestrowanej zmiany:

Dok. koryg.

Rejestr VAT

Dane pracownika

Dane kontrahenta

Źródło

Miejsce wykonania operacji: bufor lub księgi.

Kod

Symbol typu dokumentu, którego dotyczy operacja.

Numer ewidencyjny

Numer ewidencyjny dokumentu.

Numer

Numer dokumentu.

Opis

Szczegóły wykonanej operacji np:

Zmieniono: [Data dokumentu]: z "2022-01-21" na "2022-01-01", [Data operacji]: z "2022-01-21" na "2022-01-01"

Kod modułu

Identyfikator modułu Symfonia, w którym wykonano operację.

FKF - Finasne i Księgowość

HMF - Handel

RDF - Repozytorium dokumentów

ID elementu

Identyfikator modyfikowanego elementu w kartotece.

 

Układ kolumn

Okno umożliwia zdefiniowanie i zapisanie własnych układów kolumn.

img_fk_108

 

Więcej informacji - układ kolumn >>

 

Szybkie wyszukiwanie

Pole Szukaj umożliwia szybkie przefiltrowanie aktualnie prezentowanej listy pod kątem wprowadzonej frazy.

 

img_fk_109

 

Więcej informacji - szybkie wyszukiwanie >>