Lista raportów > Wezw. do komp. wal. (PLN bufor)

Drukuj

Wezw. do komp. wal. (PLN bufor)

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Bufor > Drukuj (Ctrl+p) > Wezw. do komp. wal.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk dwóch dokumentów: Wezwania do kompensaty walutowej i Potwierdzenia kompensaty walutowej. Oba dokumenty są gotowe do wydrukowania i wysłania do konkretnego kontrahenta. Po potwierdzeniu kompensaty przez kontrahenta można ostatecznie rozliczyć rozrachunki.

 

Raport można przygotować również w angielskiej wersji językowej.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.