Lista raportów > Krajowa inf. pods. VAT-27

Drukuj

Krajowa inf. pods. VAT-27

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Urzędy > Krajowa inf. pods. VAT-27.

 

Raport uruchamiany jest również w kontekście zatwierdzanej deklaracji VAT-27, gdy wyrażono zgodę na wydruk potwierdzenia.

 

Funkcja

Raport tworzy zestawienie dokumentów uwzględnianych na deklaracji VAT-27.

 

Opcje

Wykonaj dla:

Miesiąca – przełącza na wybór okresu miesięcznego,

Kwartału – przełącza na wybór okresu kwartalnego.

 

Okres – okres, dla którego sporządzany jest raport.

 

Uwzględnij dane z bufora – raport uwzględni również dokumenty z bufora.

Szczegóły transakcji – raport wyświetli szczegóły poszczególnych transakcji.