Lista raportów > Wydruk dziennika stary układ

Drukuj

Wydruk dziennika stary układ

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Dokumenty > Wydruk dziennika stary układ.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk dziennika księgowań za dany okres od pozycji do pozycji. Jeżeli nie podasz numerów pozycji, zostaną wydrukowane wszystkie pozycje dziennika księgowań.