Lista raportów > Wydruk dziennika - graficzny

Drukuj

Wydruk dziennika – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Dokumenty > Wydruk dziennika - graficzny.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk dziennika księgowań za dany okres od pozycji do pozycji. Jeżeli nie podasz numerów pozycji, zostaną wydrukowane wszystkie pozycje z okresu.

 

Opcje

W opuszczanym polu listy wybierasz Miesiąc, z którego danych chcesz drukować zestawienie.

 

Numer dziennika – z polem skojarzone są pola edycyjne Od oraz Do, gdzie możesz podać zakres numerów pozycji dziennika taki, jaki chcesz uzyskać na wydruku.

 

Numer pierwszej strony – w polu edycyjnym określasz, czy zaczynasz numerowanie stron wydruku od 1., czy też od innego numeru; ma to znaczenie dla ciągłości numeracji stron w przypadku, gdy wykonujesz wydruki częściowe.

 

Kwota z przeniesienia – w polu edycyjnym podawana jest kwota z przeniesienia w sytuacji, gdy drukujesz dziennik księgowań w kilku częściach, a nie od razu jego całą zawartość. Jest to kwota naliczona przy poprzednio sporządzanym wydruku i podawana dla kontynuacji naliczania w wydruku następnym. Jeśli ustalisz parametry wydruku i wydrukujesz część pozycji dziennika, program zapamięta te ustawienia i po ponownym wybraniu polecenia drukowania dziennika zaproponuje poprawne wartości. Możesz je zmienić według własnego uznania.

 

Oznacz pierwszą stronę lub Oznacz ostatnią stronę – zaznaczając pole wyboru możesz precyzować, czy umieszczasz na pierwszej lub ostatniej stronie wydruku tekst: "pierwsza" lub "ostatnia". Jest to wygodne w sytuacji, gdy nie drukujesz całości dziennika w tym samym czasie. Oznaczenia te pojawić się bowiem mają tylko na początku lub na końcu pełnego wydruku, umożliwiając kontrolę jego kompletności.

 

Księgowania na konta pozabilansowe – wybierając pole wyboru, możesz zestawić na wydruku tylko księgowania na konta pozabilansowe. Natomiast czyszcząc to pole wyboru, zestawisz księgowania na wszystkie konta oprócz kont pozabilansowych.

 

Wydruk bez ramek – włącz pole wyboru dla przyspieszenia drukowania w sytuacji, gdy drukowanie będzie odbywało się na drukarce igłowej lub też laserowej, ale z niedostateczną ilością pamięci.

 

W polu Miesiąc należy wybrać z rozwijanej listy odpowiedni okres, który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.