Lista raportów > Nota odsetkowa

Drukuj

Nota odsetkowa szczegółowa

Sposób uruchomienia raportu

Rozrachunki > Operacje > Noty >  Nota ods. szczegółowa.

 

Funkcja

Raport drukuje i ewentualnie wprowadza do bufora notę odsetkową dla należności nierozliczonej przeterminowanej. Warunkiem wydrukowania są naliczone odsetki od należności przeterminowanej.

 

Raport powoduje wprowadzenie do bufora dokumentu prostego. Należy podać informacje na temat konta bankowego i kont księgowych, na które mają być zaksięgowane kwoty noty.

 

Zobacz także:

Makra dostępne w definiowaniu not i monitów