Lista raportów > VAT niepodlegający odliczeniu

Drukuj

VAT niepodlegający odliczeniu w skali roku

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Rejestry [Ctrl+3] > Specjalne > Vat niepodlegający odliczeniu.

 

Funkcja

Raport ułatwiający szybkie wyliczanie wartości VAT niepodlegającego odliczeniu za wybrany okres z zastosowaniem proporcji VAT. Domyślnie ma wpisaną formułę, która zlicza wartości VAT za wybrany czasu z rejestrów VAT zakupu i importu typu C. Formułę można modyfikować tylko w ramach funkcji ZestRej, ZestRej2 i ZestR1.

 

Vat niepodlegający odliczeniu wyliczany jest według wzoru:

 

VAT naliczony – (VAT naliczony * Proporcja VAT)