Lista raportów > Zestawienie kontrahentów

Drukuj

Zestawienie kontrahentów

Sposób uruchomienia raportu

Okno kartoteki Kontrahenci stali > Drukuj [Ctrl+p] > Zestawienie kontrahentów.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie kontrahentów na podstawie danych zawartych w oknie Kartoteki – kontrahenci – kontrahenci stali.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Raport Kartoteka kontrahentów, wykonywany w tym samym oknie, zestawia tylko nazwy i skróty kontrahentów stałych.