Lista raportów > Procedura OSS

Drukuj

Procedura OSS

Przed rozpoczęciem pracy z OSS zapoznaj się ze związanymi z nią ustawieniami.

Procedura OSS - ustawienia >>

 

Sposób uruchomienia raportu:

Okno Deklaracje (Ctrl+8) > Zestawienia > Procedura OSS.

 

Opcje

W ustawieniach raportu należy wybrać kwartał i rok, za który przygotowane zostanie zestawienie.

 

Aby uwzględnić dokumenty niezaksięgowane zaznacz parametr Uwzględnij dane w buforze.

 

W dolnej części prezentowane są pola z kursami walut (w Euro), użytych w procedurze OSS, w wybranym kwartale.

 

Kursy walut (w euro na ostatni dzień okresu rozliczeniowego) są zapamiętywane ale należy je uzupełnić samodzielnie.

 

Funkcja

Raport prezentuje w formie arkusza kalkulacyjnego informacje o danych umieszczanych w sekcji C deklaracji VAT, z dokładnością do poszczególnych dokumentów składających się na wykazywane kwoty.

 

Jeśli wybrano stawkę VAT nieobowiązującą w danym kraju wtedy raport w kolumnie Rodzaj stawki VAT oznaczy ją trzema znakami zapytania "???".