Lista raportów > Kontrola płatności VAT

Drukuj

Kontrola płatności VAT

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Rejestry [Ctrl+3] > Specjalne > Kontrola płatności VAT.

 

Funkcja

Raport prezentuje zestawienie z listą zapłaconych w całości faktur zakupu i dokumentów importowych (z podaniem dokumentów i dat zapłaty), podsumowuje kwoty VAT wyliczając tym samym dla użytkownika kwotę odniesienia, istotną przy ocenie czy można wystąpić o zwrot VAT w danym okresie sprawozdawczym.

Aby raport uwzględniał wszystkie zapłaty z dokumentów typu DIM należy dekretować na konto rozliczeń VAT i prowadzić na tym koncie rozrachunki. Raport nie uwzględnia dokumentów typu FVZ wprowadzonych w raporcie kasowym i rozliczeniu zaliczki.

 

Opcje

Okres rejestrów VAT od ... do ... – należy wskazać okres, za który ma być wyświetlone zestawienie. Pierwszy miesiąc jaki można wskazać to X 2002 (początek obowiązywania zmian w VAT).

Zapłacone do – będą uwzględniane rozliczenia do tego dnia. Należy ustawić tu datę sporządzenia deklaracji VAT za wybrany okres rozliczeniowy lub datę ostatniego dnia okresu VAT.

Pełne dane kontrahentów – po zaznaczeniu tego pola raport będzie zawierał pełną nazwę i adres kontrahenta.