Lista raportów > Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Drukuj

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów rozszerza standardową funkcjonalność o możliwość tworzenia planów rozliczeń kosztów, a następnie aktywowania kosztów w okresach zgodnie z przyjętym planem.

 

Podstawą do rozliczania kosztów jest plan rozliczeń, generowany przez program na podstawie parametrów podanych przez użytkownika. Ten plan można modyfikować dodając lub usuwając okresy, modyfikując kwoty poszczególnych rat.

 

Za pomocą RMK można sprawnie zarządzać istniejącymi planami. W trybie przeglądania wyraźnie widać, które raty zostały już rozliczone, jaki jest bilans otwarcia na początek roku oraz ile zostało do rozliczenia. Wszystko to sprawia, że okno to jest wygodnym narzędziem tworzenia i kontroli rozliczeń kosztów.

 

Funkcjonalność tą można również wykorzystać do rozliczania przychodów.

 

Aby przejść do rozliczeń międzyokresowych kosztów wybierz Raporty (Ctrl+2) > Dokumenty > Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów.

 

hmtoggle_plus1        Przyciski


hmtoggle_plus1        Polecenia menu kontekstowego dostępne pod prawym klawiszem myszy

 

Okno prezentuje dane w dwóch układach:

Włączany przyciskiem Tworzenie układ umożliwia definiowanie nowych planów rozliczeń. W tym widoku struktura drzewa zawiera plan kont oraz na ostatnim poziomie drzewa zapisy na tych kontach. Nowe plany rozliczenie RMK tworzymy dla wybranego zapisu. Kwota tego zapisu będzie rozliczana w kolejnych ratach. Suma kwot wszystkich rat musi równać się kwocie zapisu tworzącego (skorygowanego o ewentualne korekty).

Włączany przyciskiem Przeglądanie układ prezentuje wprowadzone plany rozliczeń rat. Możliwa jest ich modyfikacja, zatwierdzanie oraz tworzenie dokumentów rozliczających raty. W tym trybie okno pokazuje drzewo planu kont oraz na ostatnim poziomie drzewa zapisy tworzące rozliczenia wraz z ratami. Każdy plan rozliczeń może znajdować się w jednym z dwóch stanów: zatwierdzony (zablokowany do edycji) lub odblokowany. W pierwszym stanie można rozliczać raty planu, ale nie można tego planu modyfikować. W drugim stanie (domyślnym zaraz po utworzeniu planu) można plan modyfikować, ale nie można rozliczać rat.

 

W trybie przeglądania planów, stan planu oraz rozliczenia pojedynczych rat oznaczony jest kolorami:

Zielony – oznacza nie zatwierdzone plany (aby zatwierdzić wybierz polecenie Zatwierdź z menu kontekstowego dla planu),

Niebieski – oznacza plany zatwierdzone,

Czerwony – dokument rozliczenia raty ostał utworzony i znajduje się w buforze lub księgach.

 

img_fk_07

 

Praca z RMK

hmtoggle_plus1        Przygotowanie do pracy - wybór kont


hmtoggle_plus1        Wprowadzanie planów rozliczeń


hmtoggle_plus1        Wprowadzanie planów rozliczeń dla dokumentów nie zarejestrowanych w programie


hmtoggle_plus1        Usuwanie planów rozliczeń


hmtoggle_plus1        Przeglądanie planów rozliczeń


hmtoggle_plus1        Zatwierdzenie planu i rozliczenie raty