Lista raportów > Systemowy graficzny - obroty

Drukuj

Systemowy graficzny – obroty

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Konta > Obroty konta > Drukuj (Ctrl+p) > Systemowy graficzny - obroty.

Do okna Obroty konta można się przełączyć także z planu kont wybierając przycisk Obroty.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie obrotów konta na podstawie danych zawartych w oknie Obroty konta.

 

Zestawienie zostanie wykonane dla całego roku obrachunkowego. W obliczeniach jest uwzględniony bilans otwarcia.

 

Opcje

Można uwzględnić zapisy z bufora.

 

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.