Lista raportów > Anonimizacja danych

Drukuj

Anonimizacja danych

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Urzędy > Anonimizacja danych.

 

Funkcja

Otwiera okno wyboru granicznego okresu sprawozdawczego dla mechanizmów anonimizacji danych osobowych.

Program domyślnie ustawia okres o pięć lat wcześniejszy niż aktualny rok obrachunkowy (lub pierwszy istniejący). Podpowiadany okres graniczny jest automatycznie aktualizowany podczas logowania do bazy w module Finanse i Księgowość w nowym roku kalendarzowym lub obrachunkowym.

 

Anonimizacji podlegają tylko dokumenty zaksięgowane. Dokumenty w buforze (osoby z nimi powiązane) nie zostaną zanonimizowane.

 

Opcje

Okno zawiera rozwijane listy wyboru roku i okresu sprawozdawczego. Wybrany okres określa najstarszy okres sprawozdawczy, który nie podlega anonimizacji.

 

Zobacz także:

Anonimizacja danych osobowych