Lista raportów > Rentowności sprzedaży netto

Drukuj

Rentowności sprzedaży netto

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Wskaźniki [Ctrl+7] > Raporty > Rentowności sprzedaży netto.  

 

Funkcja

Jeden z raportów obliczających wskaźniki, na podstawie których można określić kondycję finansową firmy. Szczegółowe opisy wzorów oraz wyjaśnienia wyników pojawiają się na wydruku konkretnego wskaźnika.

 

Opcje

Wskaźnik można obliczać dla różnych układów bilansu i rachunku zysków i strat, uwzględniając lub opuszczając zapisy z bufora i przeksięgowania z końca roku.