Lista raportów > Transakcje rozliczone - bufor

Drukuj

Transakcje rozliczone – bufor

Sposób uruchomienia raportu

Należy otworzyć listę dokumentów w buforze i wybrać dokument, który posiada pozycję, pod którą są zapisane rozliczenia. Po otwarciu dokumentu należy wybrać Drukuj (Ctrl+p) > Transakcje rozliczone – bufor.  

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest lista informująca, jakie transakcje zostały rozliczone w danej pozycji. Raport uwzględnia każdy dokument, który posiada rozliczenia.

Po zaznaczeniu opcji drukowania i wybraniu przycisku Wykonaj, zostanie otwarte okno Kryteria wyboru, w którym określa się kluczowe kryteria raportu – Składniki, Kontrahent i Wydruk.