Lista raportów > Zest. rachunków bankowych

Drukuj

Zest. rachunków bankowych

Sposób uruchomienia raportu

Kartoteki > Rachunki bankowe > Drukuj [Ctrl+p] > Zest. rachunków bankowych.

 

Funkcja

 

Wynikiem działania raportu jest zestawienie rachunków bankowych na podstawie danych zawartych w oknie kartoteki Rachunki bankowe.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.