Lista raportów > Obroty rozpoczęcia - graficzny

Drukuj

Obroty rozpoczęcia – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Okno Obroty rozpoczęcia > Drukuj [Ctrl+p] > Obroty rozpoczęcia -graficzny.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk wybranego zespołu kont zatwierdzonych obrotów rozpoczęcia.