Lista raportów > Bilans - graficzny

Drukuj

Bilans – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Zestawienia > Bilans > Drukuj [Ctrl+p] > Bilans - graficzny.

 

Funkcja

Raport służy do zestawiania poszczególnych pozycji bilansu zgodnie z parametrami określonymi po wybraniu przycisku Oblicz w oknie dialogowym Bilans. Najpierw drukowane są AKTYWA z sumą na końcu, następnie – od nowej strony – PASYWA, również z podsumowaniem.

 

Znak "+" w pierwszej kolumnie raportu oznacza, że pozycje podrzędne wobec danego nagłówka są zwinięte, znak "-" – że są rozwinięte. Kolejne kolumny prezentują symbol i nazwę pozycji, kwotę na początku danego roku i kwotę na koniec miesiąca wybranego jako końcowy dla bilansu.

 

Opcje

Jeżeli w oknie Bilans zaznaczymy pole Konto, raport będzie drukował informację o stanie poszczególnych kont wchodzących do bilansu.