Lista raportów > Konta aktywne - graficzny

Drukuj

Konta aktywne – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Konta > Obroty kont aktywnych > Drukuj [Ctrl+p] > Konta aktywne - graficzny.

 

Funkcja

Prezentuje salda i obroty kont aktywnych z zespołu kont wybranego w oknie Zestawienie obrotów kont.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.