Lista raportów > Zapisy poza kręgiem kosztów graficzny

Drukuj

Zapisy poza kręgiem kosztów – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Dokumenty > Dokumenty poza kręgiem kosztów > Drukuj (Ctrl+p) > Zapisy poza kręgiem kosztów gr.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie zapisów poza kręgiem kosztów na podstawie danych zawartych w oknie Dokumenty poza kręgiem kosztów.  

 

Po zdefiniowaniu kont kręgu kosztów (okno Konta specjalne) program będzie przeprowadzał automatyczną kontrolę kręgu kosztów. Jeśli w zdefiniowanym dokumencie kwot jednej ze stron zapisu będzie księgowana na konto zdefiniowane w ustawieniach, a po drugiej stronie na inne konto, wówczas taki zapis zostanie oznaczony specjalną cechą: "zapis poza kręgiem kosztów". Ten raport tworzy zestawienie dokumentów zawierających takie zapisy.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.