Lista raportów > Systemowy tekstowy - księgi

Drukuj

Systemowy tekstowy – księgi

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Księgi > Drukuj (Ctrl+p) > Systemowy tekstowy - księgi.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie dokumentów zaksięgowanych .

 

Legenda na pierwszej stronie raportu informuje o opcjach zadeklarowanych w oknie dialogowym Kryteria wyszukiwania dokumentów zaksięgowanych.

 

Kolejne kolumny prezentują: miesiąc, datę, nr ewidencyjny, treść dokumentu i kwotę.

 

Na ostatniej stronie raportu drukowana jest suma kwot wszystkich zestawionych dokumentów.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Duża ilość dokumentów może znacznie wydłużyć czas wykonania raportu.