Strona startowa

Drukuj

Wezwanie do kompensaty (księgi)

Sposób uruchomienia raportu

Okno Lista dokumentów w księgach

 

Funkcja

Poszczególne opcje wyboru umożliwiające uzyskanie wydruku zgodnie z preferencjami użytkownika:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – włącz pole wyboru dla przyspieszenia drukowania w sytuacji, gdy drukowanie będzie odbywało się na drukarce igłowej lub też laserowej, ale z niedostateczną ilością pamięci.

Wynikiem działania raportu jest wydruk dwóch dokumentów: Wezwania do kompensaty i Potwierdzenia kompensaty. Oba dokumenty są gotowe do wydrukowania i wysłania do konkretnego kontrahenta. Po potwierdzeniu kompensaty przez kontrahenta można ostatecznie rozliczyć rozrachunki.