Lista raportów > Obroty kont w miesiącu

Drukuj

Obroty kont w miesiącu

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Obroty kont w miesiącu.

 

Funkcja

Raport drukuje zestawienie obrotów kont w miesiącu dla kont syntetycznych lub analitycznych dla wszystkich kont lub podanego zakresu syntetyk.

 

Jeżeli chcesz przeglądać lub wydrukować obroty kont syntetycznych albo analitycznych we wskazanym okresie sprawozdawczym, zaznacz odpowiedni przycisk opcji. Kolejno wskazujesz z opuszczanej listy okres sprawozdawczy i ustalasz dalsze parametry wydruku.

 

Opcje

Uwzględnij bilans otwarcia w obrotach narastająco – zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz doliczyć bilans otwarcia do obrotów prezentowanego konta. Bilans otwarcia uwzględniany jest zawsze dwustronnie.

Uwzględnij zapisy z bufora – możesz sprawdzić, jak dokumenty z bufora po zaksięgowaniu wpłyną na stan kont.

Uwzględnij przeksięgowania końca roku – pole umożliwia uwzględnienie dokumentów wygenerowanych automatycznie w trakcie zamykania roku. Dokumenty te przeksięgowują obroty kont wynikowych na konto wyniku finansowego. Dzięki temu zestawieniu nawet po zamknięciu roku można skontrolować obroty kont sprzed zamknięcia roku.

Konta pozabilansowe – jeśli to pole wyboru zostanie wybrane, wówczas obroty kont pozabilansowych nie zostaną uwzględnione w raporcie. Raport można zestawić tylko dla kont pozabilansowych zaznaczając odpowiednie pole na formatce.

Wydruk bez ramek – możesz zmieniać wygląd wydruku z roboczego (pole zaznaczone) na końcowy (pole wyczyszczone). Jest to istotne w przypadku, gdy drukujesz to zestawienie na drukarce igłowej lub laserowej z małą pamięcią.

 

Pokaż saldo dwustronne – określa sposób prezentacji sald końcowych (kolumny Saldo Wn, Saldo Ma) dla kont rozrachunkowych:

gdy odznaczone: saldo końcowe na wszystkich kontach prezentowane jest jednostronnie.

gdy zaznaczone: saldo końcowe prezentowane jest dwustronnie dla kont rozrachunkowych, a dla pozostałych kont jednostronnie.

Pokaż BO analogicznie do BZ – dostosowuje prezentację dwustronną/jednostronną kont w bilansie otwarcia (kolumny Bilans otwarcia Wn, Bilans otwarcia Ma), zależnie od ustawienia parametru Pokaż saldo dwustronne:

Ustawienie

parametrów raportu

Sposób prezentacji sald z BO
(kolumny Bilans otwarcia Wn, Bilans otwarcia Ma)

img_fk_59

Dwustronnie dla wszystkich rodzajów kont.

img_fk_60

Jednostronnie dla wszystkich rodzajów kont.

img_fk_61

Dwustronnie dla kont rozrachunkowych, jednostronnie dla pozostałych kont.

 

Wydruk częściowy – jeżeli wydruk zawierać będzie wiele pozycji możesz podzielić je na grupy i drukować partiami podając w polu zakres pozycji.

 

W umieszczonej na dole okna liście ustalasz, czy raport będzie sporządzony w trybie graficznym czy tekstowym.

 

W polu Okres należy podać przedział czasowy (wybierając z rozwijanej listy), który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.

 

Na górze podglądu raportu umieszczona jest informacja o parametrach z jakimi został on przygotowany:
img_fk_58