Lista raportów > Obroty dla wzorca kont

Drukuj

Obroty i zapisy dla wzorca kont

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Obroty dla wzorca kont.  

 

Funkcja

Umożliwia zestawienie zapisów bądź obrotów wybranego konta w podanym przez użytkownika przedziale czasowym. Sporządzając zestawienia możesz wykorzystywać proste wyrażenia regularne.

 

Opcje

Obroty

w zestawieniu zawsze uwzględniany jest bufor;

przedział okresu od miesiąca do miesiąca;

można korzystać w dowolny sposób z prostych wyrażeń regularnych.

Zapisy

przedział okresu od dnia do dnia;

można korzystać w dowolny sposób z prostych wyrażeń regularnych.

 

Przykłady użycia wyrażeń regularnych:

Po użyciu symbolu *, zostanie wydrukowane zestawienie obrotów/zapisów wszystkich kont wraz z analitykami.

 

Jeżeli podane zostanie wyrażenie ???, to zostanie wydrukowane zestawienie obrotów/zapisów wszystkich syntetyk.

 

Dla zestawienia obrotów dla poszczególnej analityki, można użyć wyrażenia * i numer syntetyki (np. aby zestawić obroty/zapisy kontrahenta o numerze 45 na rożnych kontach syntetycznych, można użyć wyrażenia *-45 ).

 

W polach Od i Do należy określić przedział czasowy (wybierając z rozwijanej listy odpowiednie okresy), który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.

 

Jeżeli zestawiane są zapisy, w przypadku dużej ilości zapisów oczekiwanie na wyniki może trwać długo.