Lista raportów > KR - Zapisy kont w okresach

Drukuj

KR – Zapisy kont w okresach

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Księgi > KR - Zapisy kont w okresach.

 

Funkcja

Raport zestawia zapisy na kontach w przedziale określonym przez użytkownika w polach Od okresu: i Do okresu:.

 

Opcje

Można zestawiać zapisy syntetyk bądź analityk w wybranym przez użytkownika zakresie kont.

 

Numer pierwszej strony – w polu edycyjnym określasz, czy zaczynasz numerowanie stron wydruku od 1., czy też od innego numeru; ma to znaczenie dla ciągłości numeracji stron w przypadku, gdy wykonujesz wydruki częściowe.

 

Można wybrać rodzaj zestawienia: zapisy syntetyk bądź analityk.

 

Raport może uwzględnić konta pozabilansowe.

 

Uwzględnij przeksięgowania końca roku  – pole umożliwia uwzględnienie dokumentów wygenerowanych automatycznie w trakcie zamykania roku. Dokumenty te przeksięgowują obroty kont wynikowych na konto wyniku finansowego. Dzięki temu zestawieniu nawet po zamknięciu roku można skontrolować obroty kont sprzed zamknięcia roku.

 

W zestawieniu mogą się pojawić konta przeciwstawne.

 

W polach Od okresu i Do okresu należy określić przedział czasowy (wybierając z rozwijanej listy odpowiednie okresy), który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.