Lista raportów > Definicje rejestrów - graficzny

Drukuj

Definicje rejestrów – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Rejestry [Ctrl+3] > Definiowanie > Drukuj [Ctrl+p] > Definicje rejestrów - graf.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk danych o definicjach rejestrów na podstawie okna definiowania rejestrów.