Lista raportów > Pokrycia majątku trw.kap.stałym

Drukuj

Pokrycia majątku trw.kap.stałym

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Wskaźniki [Ctrl+7] > Raporty > Pokrycia majątku trw.kap.stałym.

 

Funkcja

Jeden z raportów obliczających wskaźniki, na podstawie których można określić kondycję finansową firmy. Szczegółowe opisy wzorów oraz wyjaśnienia wyników pojawiają się na wydruku konkretnego wskaźnika.

 

Opcje

Wskaźnik można obliczać dla różnych układów bilansu i rachunku zysków i strat, uwzględniając lub opuszczając zapisy z bufora i przeksięgowania z końca roku.