Lista raportów > Naprawa NIPu kontrahenta z VIES

Drukuj

Naprawa NIPu kontrahenta z VIES

Sposób uruchomienia raportu

Raport uruchamiany jest z menu Raporty (Ctrl+2) > Diagnostyka > Naprawa NIPu kontrahenta z VIES.

 

Po uruchomieniu raportu należy wybrać czy wykonane zostanie tylko sprawdzenie numerów NIP, czy też sprawdzenie i próba automatycznej poprawy.

 

Funkcja

Raport  poprawia numery NIP kontrahentów na format zgodny z VIES, na podstawie zarejestrowanych w programie danych.

 

Gdy kontrahent jest oznaczony jako zarejestrowany w VIES, wtedy na podstawie jego kraju raport uzupełni numer NIP o jego oznaczenie np: 123123123 -> DE123123123.

 

W pierwszej części raportu prezentowana jest lista wykonanych (lub możliwych do wykonania) poprawek, a w drugiej lista kontrahentów z niepoprawnym numerem NIP.

 

Numery NIP do naprawy automatycznej wykazane w części 1 zostaną również uwzględnione w części 2. Po wykonaniu naprawy zalecamy wykonać raport jeszcze raz z opcją Tylko sprawdź, aby zaktualizować informacje do poprawy przez użytkownika w Części 2.