Lista raportów > Kontrola sprzedaży

Drukuj

Kontrola sprzedaży wysyłkowej

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Rejestry [Ctrl+3] > Specjalne > Kontrola sprzedaży.

 

Funkcja

Raport zbiera (zlicza w euro) kwoty przychodów ze sprzedaży do poszczególnych krajów UE (kontrahentów z tego kraju), zrealizowanych w danym roku kalendarzowym z pominięciem transakcji WDT.

lub

Raport zbiera (zlicza w euro) kwoty zakupów od poszczególnych krajów UE (kontrahentów z tego kraju), zrealizowanych w danym roku kalendarzowym z pominięciem transakcji WNT.

 

Opcje

Typ zestawienia – z rozwijanej listy wybierz zakup lub sprzedaż.

Rok kalendarzowy – z rozwijanej listy wybierz rok kalendarzowy.

Średni kurs EURO (NBP) na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego – wpisz średni kurs euro.

Uwzględnij dane z bufora – po zaznaczeniu tego pola raport będzie uwzględniał dokumenty z bufora.

Dane o kontrahentach – po zaznaczeniu tego pola raport będzie zawierał nazwę kontrahenta.

Dane o transakcjach – po zaznaczeniu tego pola raport będzie zawierał okres i numer dokumentu.