Lista raportów > Zest. dokum. zaksięgowanych

Drukuj

Zest. dokum. zaksięgowanych

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Księgi > Drukuj (Ctrl+p) > Zest. dokum. zaksięgowanych.

 

Funkcja

Raporty umożliwiają wydruk zestawienia dokumentów zaksięgowanych. Dane są pobierane z bazy danych Symfonii.

Wynikiem działania raportu jest zestawienie dokumentów zaksięgowanych na podstawie danych zawartych w oknie Lista dokumentów zaksięgowanych (Dokumenty – Przeglądanie – Księgi).

 

Opcje

Raport może prezentować dokumenty z zapisami w poszczególnych walutach, jeżeli w oknie dialogowym Drukować waluty? użytkownik wybierze opcję Tak. Dokumenty z zapisem walutowym są drukowane w wierszu pod tym samym dokumentem zapisanym w złotówkach, a na końcu raportu pojawia się podsumowanie z rozbiciem na poszczególne waluty. Jeżeli w bazie danych nie ma zapisów walutowych, to raport wydrukuje jedynie zapisy złotówkowe, bez podsumowania zapisów walutowych w tabeli.

 

Wybranie opcji Nie w oknie dialogowym Drukować waluty? powoduje drukowanie zestawienia dokumentów bez zapisów walutowych, a Anuluj przerywa wykonanie raportu.

 

Pokaż datę i numer KSeF – parametr steruje wyświetlaniem informacji o dacie przyjęcia dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur oraz nadanym numerze identyfikującym.

Notatka – parametr steruje umieszczeniem w raporcie treści notatek dla dokumentów.

Znaczniki – parametr steruje umieszczeniem w raporcie informacji o znacznikach dokumentów.

 

Czas wykonania raportu zależy od ilości dokumentów w bazie danych.