Lista raportów > Transakcje rozliczone - księgi

Drukuj

Transakcje rozliczone – księgi

Sposób uruchomienia raportu

Należy otworzyć listę dokumentów w księgach i wybrać dokument, który posiada pozycję, pod którą są zapisane rozliczenia. Po otwarciu dokumentu należy wybrać Drukuj (Ctrl+p) > Transakcje rozliczone – księgi.  

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest lista informująca, jakie transakcje zostały rozliczone w danej pozycji. Raport uwzględnia każdy dokument, który posiada rozliczenia.

Po zaznaczeniu opcji drukowania i wybraniu przycisku Wykonaj, zostanie otwarte okno Kryteria wyboru, w którym określa się kluczowe kryteria raportu – Składniki, Kontrahent i Wydruk.