Lista raportów > Jednolity plik kontrolny

Drukuj

Jednolity plik kontrolny

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Deklaracje [Ctrl+8] > Raporty JPK > Jednolity plik kontrolny.

 

Tworzenie, weryfikacja i wysyłka plików JPK >>

 

Aby rejestr został uwzględniony podczas generowania deklaracji VAT musi w definicji (okno Definiowane rejestrów) mieć zaznaczoną opcję Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK.

Dodatkowo w oknie ustawień Rejestry i konta VAT należy określić, czy rejestry zakupu ze stawką zwolniony z VAT (ZW) oraz stawką 0% będą uwzględniane na deklaracjach oraz raportach JPK.

 

Raport sprawozdania finansowe (JPK_SF) wykonywany jest za pomocą oddzielnego raportu >>

 

Funkcja

Raport przygotowuje Jednolity plik kontrolny (JPK), który można przesłać organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.

Możliwe jest przygotowanie raportu JPK dla:

Ksiąg rachunkowych,

Rejestrów VAT,

Wyciągów bankowych,

Faktury VAT Zakup.

 

Opcje

Raport w formacie JPK – umożliwia wybór generowanego pliku JPK:

JPK_KR (Księgi rachunkowe),

JPK_VAT (Rejestry VAT),

JPK_V7M (Rejestry VAT miesięcznie),

JPK_V7K (Rejestry VAT kwartalnie),

JPK_WB (Wyciągi bankowe).

 

Opcje dostępne na oknie raportu zależą od wybranego rodzaju raportu JPK.

 

JPK_KR – opcje raportu

Typ kontroli – określa czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.

Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.

Korekta raportu – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako korekta.

Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.

Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.

Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.

 

JPK_VAT – opcje raportu

Typ kontroli – określa czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.

Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.

Korekta raportu – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako korekta.

Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.

Numer korekty – w polu podpowiadany jest kolejny numer dla tworzonej korekty raportu.

Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.

Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.

 

JPK_V7M, JPK_V7K – opcje raportu

Okres – okres, dla którego sporządzany jest raport.

Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.

Korekta raportu – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako korekta.

Dane deklaracyjne – załącza część deklaracyjną raportu. Aby wskazać utworzoną wcześniej deklarację (JPK_V7M, JPK_V7K), z której pobrane zostaną dane kliknij przycisk Wybierz, wskaż deklarację i zatwierdź przyciskiem Użyj. W przypadku składania korekty lub ewidencji za 1 i 2 miesiąc kwartału może nie być potrzeby dołączania części deklaracyjnej.

Dane ewidencyjne – załącza część ewidencyjną deklaracji. W przypadku składania korekty może nie być potrzeby dołączania części ewidencyjnej.

Imię i nazwisko – dane osoby fizycznej z danych podstawowych firmy. Widoczne, gdy w danych firmy wybrano płatnika Osoba fizyczna.

Data urodzenia – data urodzenia z danych podstawowych firmy. Widoczne, gdy w danych firmy wybrano płatnika Osoba fizyczna.

Telefon – numer telefonu, na który Ministerstwo Finansów ma wysłać SMS w przypadku wykrycia nieprawidłowości w deklaracji JPK_V7.

E-mail – adres e-mail, na który Ministerstwo Finansów ma wysłać informację w przypadku wykrycia nieprawidłowości w deklaracji JPK_V7. Wiadomość wysyłana jest ze skrzynki [email protected].

Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.

Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.

 

JPK_WB – opcje raportu

Typ kontroli – określa czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.

Raport według daty – opcja dostępna dla raportu JPK_FA - Faktury Zakupu. Wybierz datę, według której zostanie przygotowany raport: Data wystawienia, Data zakupu lub Data wpływu.

Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.

Korekta raportu – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako korekta.

Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.

Konto księgowe dla wyciągu bankowego – kliknij przycisk 3dot_jpk aby otworzyć podgląd planu kont i wybrać konto księgowe, na którym rejestrowane są operacje bankowe.

Numer rachunku bankowego – wybierz numer rachunku bankowego, dla którego przygotowywany jest raport.

Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.

Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.

 

Zobacz także:

e-Sprawozdania finansowe JPK_SF