Lista raportów > Aktualizuj raporty systemowe

Drukuj

Aktualizuj raporty systemowe

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Własne > Aktualizuj raporty systemowe.

 

Funkcja

Aktualizuje raporty dostarczane przez producenta oprogramowania. Podczas wczytywania raportów dla nowej wersji programu sprawdzane są wersje raportów i w wypadku napotkania starszej wersji raportu jest ona zastępowana nowszą.

Wynikiem działania raportu jest uaktualnienie raportów w bazie oraz lista nazw zaktualizowanych raportów, która w wypadku automatycznej aktualizacji przy wgraniu nowej wersji programu jest także zapisywana w pliku "raporty.txt" umieszczonym w katalogu instalacji Symfonii w podkatalogu Raporty\FK\.

 

Raport może być wykonany wyłącznie w porozumieniu z firmą Symfonia sp. z o.o.