Lista raportów > Raport kasowy (bufor)

Drukuj

Raport kasowy (bufor)

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Bufor > Drukuj [Ctrl+p] > Raport kasowy (bufor).

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk dokumentu typu Raport kasowy z bufora.