Lista raportów > Rozliczenia

Drukuj

Rozliczenia

Raport jest elementem obsługi rozliczeń masowych. Informuje on o transakcjach, które są aktualnie rozliczone w oknie Rozliczenia masowe. Dzięki niemu użytkownik może sprawdzić sposób rozliczenia transakcji i na bieżąco kontrolować jego zgodność z rozliczeniami u klienta.

 

Sposób uruchomienia raportu

Na liście dokumentów należy wybrać wyciąg bankowy lub dokument prosty. Po otwarciu dokumentu należy wybrać numer konta i wcisnąć przycisk Rozliczenia. Po otwarciu listy transakcji, z menu Drukowanie należy wybrać raport Rozliczenia.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest lista transakcji z rozliczeniami. Raport jest pomocny w kontrolowaniu zgodności rozliczeń transakcji z rozliczeniami u klienta.

 

Opcje

W zależności od wybranych opcji, można uzyskać warianty raportu:

ogólny, bez żadnych dodatkowych informacji,

szczegółowy, w którym w zależności od wybranych parametrów mogą pojawiać się na wydruku m.in. dane kontrahenta, podsumowanie dla kontrahenta, saldo po rozliczeniu itd.