Lista raportów > Układ bilansu - graficzny

Drukuj

Układ bilansu – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Ustawienia > Układ bilansu > Drukuj (Ctrl+p) > Układ bilansu – graficzny.

 

Funkcja

Raport prezentuje układ poszczególnych pozycji bilansu wraz z przypisanymi im kontami i formułami

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.