Lista raportów > Rozrachunki

Drukuj

Rozrachunki

Sposób uruchomienia raportu

Okno prezentujące listę rozrachunków > Drukuj [Ctrl+p] > Rozrachunki.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest lista transakcji (z rozrachunkami) stworzona na podstawie danych zawartych w oknie Rozrachunki.

 

Opcje

W zależności od wybranych opcji można uzyskać różne wydruki: np. samych transakcji, transakcji z rozrachunkami (dodatkowo zsumowane w ramach jednego kontrahenta), z uwzględnieniem walut, z notatkami, ze znacznikami oraz ze szczegółowymi danymi kontrahentów.

 

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.