Lista raportów > Nota odsetkowa zbiorcza

Drukuj

Nota odsetkowa zbiorcza

Sposób uruchomienia raportu

Rozrachunki > Operacje > Noty >  Nota odsetkowa zbiorcza.

 

Funkcja

Raport drukuje noty dla należności nierozliczonych przeterminowanych z listy rozrachunków. Drukowane są oddzielne noty dla poszczególnych kontrahentów. Warunkiem wydrukowania są naliczone odsetki od należności przeterminowanej.

 

Raport powoduje ponadto wprowadzenie do bufora dokumentu prostego. Należy podać informacje na temat konta bankowego i kont księgowych, na jakie mają być zaksięgowane kwoty noty.

 

Zobacz także:

Makra dostępne w definiowaniu not i monitów