Lista raportów > Polecenie księgowania księgi

Drukuj

Polecenie księgowania księgi

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Księgi Okno Plan kont > Drukuj [Ctrl+p] > Polecenie księgowania księgi.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk polecenia księgowania. Wydruk zestawiany jest na podstawie danych z okna dokumenty w księgach.

 

Raport może prezentować dokumenty z zapisami w poszczególnych walutach, jeżeli w oknie dialogowym Drukować waluty? użytkownik wybierze opcję Tak. Dokumenty z zapisem walutowym są drukowane w wierszu pod tym samym dokumentem zapisanym w złotówkach. Wybranie opcji Nie w oknie dialogowym Drukować waluty? powoduje drukowanie zestawienia dokumentów bez zapisów walutowych, a Anuluj przerywa wykonanie raportu.