Lista raportów > Polecenie przelewu

Drukuj

Polecenie przelewu – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Rozrachunki > Operacje >  Przelew pojedynczy.

Dokumenty > Przelewy > Wydruk przelewu.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk przelewu bankowego dla wcześniej określonych parametrów. Na życzenie użytkownika do bufora może zostać wprowadzony dokument prosty.