Lista raportów > Rejestr zakupów - graficzny

Drukuj

Rejestr zakupów – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Rejestry [Ctrl+3] > Zakup > Korekta NP VAT lub rejestr naliczony WNT lub Zakup NP VAT.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie kwot w rejestrze VAT dla dokumentów typu FVZ (faktura VAT zakup).

 

Opcje

Drukowanie z uwzględnieniem dokumentów w buforze, rodzaj podsumowania, rodzaj ramek, numeracja stron, wybór zakresu wydruku (od pozycji do pozycji), informacja o kontrahentach.

 

Po zaznaczeniu opcji Podsumowanie z kwotami narastająco, na pierwszej stronie wydruku raportu pojawi się w podsumowaniu wiersz z poprzednich okresów z kwotami z poprzednich okresów.