Lista raportów > Odsetki od zobowiązań

Drukuj

Odsetki od zobowiązań

Sposób uruchomienia raportu

Okno prezentujące listę rozrachunków > Drukowanie [Ctrl+P] > Odsetki od zobowiązań.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest lista kontrahentów zawierająca informacje o transakcjach, dla których zostały naliczone odsetki.

 

Opcje

Konto odsetek pobierane jest z ustawień programu. Jeżeli takie konta w ustawieniach nie zostały zdefiniowane pole będzie puste i należy wpisać numer konta z planu kont. Zaznaczenie opcji Przygotuj notę odsetkową spowoduje, iż do bufora zostanie wystawiony dokument DP.

 

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.