Lista raportów > Konta aktywne ZOiS - graficzny (z excelem)

Drukuj

Konta aktywne ZOiS - graficzny (z excelem)

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Konta > Obroty kont aktywnych  > Drukuj [Ctrl+p] > Konta aktywne (ZOiS) - graficzny (z Excelem).

 

Funkcja

Prezentuje salda i obroty kont aktywnych z zespołu kont wybranego w oknie Zestawienie obrotów kont.

 

Brak wartości w kolumnach bilansu otwarcia Wn/Ma lub narastająco Wn/Ma oznacza, że zestawienie wykonane zostało bez tych danych. Gdy na oknie Obroty kont aktywnych zaznaczono pola Narastająco, Z bilansem otwarcia w odpowiadającym ich kolumnach będą prezentowane wartości.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.