Lista raportów > Pokrycia majątku kapitałem własnym

Drukuj

Pokrycia majątku kapitałem własnym

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Wskaźniki [Ctrl+7] > Raporty > Pokrycia majątku kapitałem własnym.  

 

Funkcja

Jeden z raportów obliczających wskaźniki, na podstawie których można określić kondycję finansową firmy. Szczegółowe opisy wzorów oraz wyjaśnienia wyników pojawiają się na wydruku konkretnego wskaźnika.

 

Opcje

Wskaźnik można obliczyć dla różnych układów bilansu i rachunku zysków i strat oraz z uwzględnieniem dokumentów z bufora i przeksięgowań końca roku.