Lista raportów > Bilans zamknięcia

Drukuj

Bilans zamknięcia

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Dokumenty > Bilans zamknięcia.

 

Funkcja

Umożliwia przeglądanie i wydruk bilansu zamknięcia.

 

Jeżeli nie zmieniano planu kont i nie wprowadzano zapisów korygujących bilans otwarcia następnego roku, kwoty bilansu zamknięcia powinny być takie same jak kwoty bilansu otwarcia następnego roku. W innym przypadku można porównać oba bilanse i stwierdzić ręczne księgowania w bilansie otwarcia.

 

Jeżeli po zamknięciu roku dopisano do bufora nowe dokumenty, aby znalazły się one w bilansie zamknięcia należy ponownie zamknąć rok.

 

Jeżeli rok obrachunkowy nie został zamknięty, bilans zamknięcia może być niepoprawny. Przed uruchomieniem raportu pojawi się komunikat z pytaniem: Czy na pewno drukować bilans zamknięcia?