Lista raportów > Ujęcie dokumentu w rej. VAT

Drukuj

Ujęcie dokumentu w rej. VAT

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Dokumenty > Ujęcie dokumentu w rej. VAT.

 

Funkcja

Raport służy do drukowania zestawień dokumentów, które zostały ujęte w rejestrach VAT.

 

Opcje

Zaznaczenie pola Okres dokumentu spowoduje wydrukowanie dokumentów ujętych w rejestrach VAT w wybranym z rozwijanej listy okresie. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu (na liście znajdują się miesiące poprzednie i bieżący względem daty dla programu).

Jeżeli istnieje następny rok i lista zawiera wszystkie miesiące bieżącego roku obrachunkowego, na liście pojawią się również dwa okresy z następnego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.

 

Opcja Numer ewidencyjny pozwala wpisać konkretny typ i numer ewidencyjny dokumentu.

 

Opcja Numer dokumentu umożliwia odnalezienie dokumentu o konkretnym numerze.

 

Opcja Dane kontrahentów umożliwia drukowanie danych kontrahenta dla poszczególnych dokumentów.

 

Opcja Z buforem pozwala na drukowanie dokumentów przechowywanych w buforze.